12 jan. 2010

Om man...

... stoppar huvudet i en scanner kan det se ut så här...

1 kommentar: